Over deze peiling

Met deze digitale peiling willen we informatie verzamelen om stappen te zetten om tot een betaalbare, betrouwbare, schone en veilige energievoorziening te komen. Daarin proberen we rekening te houden met het landschap, inwoneraantal en alle panden die er nu al staan.

De informatie gebruiken we voor het verder uitwerken van de Regionale Energie Strategie (afgekort de RES) van de energieregio Rotterdam - Den Haag. Gemeente Krimpen aan den IJssel hoort bij deze energieregio. We werken samen in een energieregio, omdat energie en klimaat niet ophouden bij de gemeentegrens. Onze gemeente werkt samen met 22 andere gemeenten, 4 waterschappen en de provincie Zuid-Holland samen in de energieregio. Wilt u meer weten over de RES? Aan het eind van deze peiling vindt u een link naar meer informatie.