Privacyverklaring Swipocratie

versie 11 juni 2020

Https://krimpenaandenijssel.swipocratie.nl is een initiatief van de gemeente Krimpen aan den IJssel. De gemeente voert deze digitale peiling uit om bij inwoners van Krimpen aan den IJssel te informeren naar hoe zij denken over de duurzame opwek van elektriciteit. De informatie die de we via deze peiling ophalen gebruiken we bij de verdere uitwerking van het plan dat de regio Rotterdam-Den Haag op dit moment aan het maken is voor de energietransitie, de Regionale Energiestrategie (RES). Met deze peiling proberen wij zoveel mogelijk inwoners te betrekken bij de totstandkoming van de Regionale Energiestrategie voor de regio Rotterdam - Den Haag.

Als u via de Swipocratie uw contactgegevens achterlaat en woonachtig bent in onze gemeente dan ontvangt u van ons, alleen als u dat aangeeft, informatie over de resultaten en / of het vervolg van dit participatietraject. De contactgegevens die u heeft achtergelaten bewaren wij tot dat de RES door de regio Rotterdam – Den Haag wordt ingeleverd bij het Rijk. Volgens de huidige planning is dit op 1 juli 2021. Direct daarna worden alle persoonsgegevens gewist.

De gegevens die u via Swipocratie aan ons doorgeeft worden niet voor andere doeleinden gebruikt. De gegevens kunnen uitsluitend worden ingezien door daartoe bevoegde medewerkers van de gemeente, Soulcreatives, de ontwikkelaar van de Swipocratie en EMMA, het communicatiebureau dat het participatietraject organiseert namens de gemeente.

Contactgegevens gemeente Krimpen aan den IJssel

Telefoon: 140180

Contactformulier